Faciliteter/badesikkerhed

Omklædningsrum med sauna

Badehuset med omklædningsrum, kaffestue og rum til senere indretning af sauna blev indviet den 9. oktober 2020 ved et arrangement for alle vore sponsorer og samarbejdspartnere samt den lokale presse. Badehuset blev på grund af covid-19-restriktionerne først taget i brug 1. november 2020.


Saunaen er nu monteret og taget i brug ved sæsonstarten den 2. oktobner 2021.


Det samlede projekt har kostet ca. 1,4 mio. kr., som er fremskaffet ved medlemsbidrag og især bevilling af midler fra private fonde.
Badesikkerhedsråd

Trygfonden har givet en række gode råd om vinterbadning. De findes her (klik på linien):

 

.            https://www.respektforvand.dk/i-vandet/Vinterbadning

 

Trygfonden opfordrer til at følge de 5 baderåd og giver desuden følgende råd til sikker vinterbadning:


    • Varm dine muskler op, før du går i det kolde vand, fx ved at løbe eller gå en tur 

    • Hvis du går direkte fra saunaen til vandet, så lad kroppen køle lidt ned, inden du går i vandet 

    • Gå langsomt, da badebroen og trappetrinene kan være glatte. Et par sko eller sandaler kan være en rigtig god idé 

    • Hop aldrig i det kolde vand med hovedet først og tag gerne en hue på hovedet

    • Træk vejret roligt, når du går i vandet – koldt vand kan give dig midlertidig åndenød 

    • Tag kun et kort dyp på fx 5-10 sekunder i det kolde vand de første gange, du vinterbader.Herefter kan du forlænge længden på dine dyp, som du synes. De fleste vinterbadere bader højest mellem 20-40 sekunder

    • Tag varmt tøj på efter badningen og drik rigeligt med te eller andre varme drikke

    • Gå under ingen omstændigheder i vandet, hvis du er påvirket af alkohol eller føler dig sløj

    • Bad aldrig alene Hvis du er i tvivl, om dit helbred er godt nok til at vinterbade, så spørg din læge.