Om badelauget

Historien og fremtiden:


Foreningen er stiftet i 2012 på initiativ af en gruppe beboere fra Strandpromenaden i Helsingør.


Initiativtagerne har i den forgangne periode været i løbende kontakt med Helsingør Kommune, herunder specielt havnechefen, og har indtil 2015 fået etableret en god, solid stålbro, anbragt ud fra midten af sydmolen i Helsingør Nordhavn. Senere er der blevet opført et læskur ved badebroen.


Såfremt du ønsker at blive medlem eller blot høre nærmere om foreningen, er du velkommen til 

at kontakte os via formularen under fanen "Kontakt". 


Et medlemsskab koster årligt 600 kr og vil blive reguleret en gang årligt i forbindelse med generalforsamlingen. Ved indmeldelsen betaler nye medlemmer desuden et administrationsgebyr på 500 kr., dvs. sammenlagt betales 1.100 kr.


Indmeldelse er endelig, når beløbet er registreret på foreningens konto i Danske Bank, konto nr. 9570 11689078. I tekstfeltet anføres dit navn, email-adresse, telefonnummer, postadresse og fødselsdato (dag-måned-år).


Fremtiden 

Badelauget har pt. et badehus med omklædningsrum, sauna og kaffestue under opførelse på en flåde. Badehuset forventes taget i brug senest ved sæsonstarten i oktober 2020. Dog kan det af finansielle grunde være nødvendigt at udskyde monteringen af saunaen. Bestyrelsen er sammensat af følgende medlemmer af badelauget:

 

Frank Rosenfeldt Thomsen

Formand

Kasserer

rosenfeldt@pc.dk

 

Steffen Agger

Sekretær

steffenagger54@gmail.com

 

Ove Skjærbæk

B-medlem

oveskj@gmail.com

 

Lisbeth Brandt

B-medlem

lilleballe@hotmail.dk

 

Bente Burmeister

B-medlem

wbb@privat.tele.dk

 

Carsten Søndergaard

1. suppleant

carstensndergaard@gmail.com

 

Githa Hansen

2. suppleant

ghita@b20.dk

 

Nellemann Fonden - 5.000 kr.

Friluftsrådet - 50.000 kr.

Legat til støtte for cykelsporten

  i Helsingør - 15.000 kr.

Kirsten og Fritz Frederiksen Fonden - 50.000 kr.

Lokale- og Anlægsfonden - 200.000 kr.

Vikingeklubben Jomsborg - 25.000 kr.

Nordea-fondens Kystpulje - 300.000 kr.

Sponsorer mv.:

Bestyrelsen:

Copyright Mette Lise Torp Bisgaard © All Rights Reserved