Om badelauget

Sponsorer mv.:


Nellemann Fonden - 15.000 kr.

Friluftsrådet - 50.000 kr.

Legat til støtte for cykelsporten

i Helsingør - 15.000 kr.

Kirsten og Frits Frederiksen Fonden - 50.000 kr.

Lokale- og Anlægsfonden - 200.000 kr.

Nordea-fondens Kystpulje - 300.000 kr.

Arbejdernes Landsbank, Helsingør -

3.000 kr.

Helsingør Kommune, Idræts- og Fritidsudvalget - 45.681 kr.

Helsingør Kommune, Center for Sundhed og Omsorg (§79-midler) - 10.000 kr.

Helsingør Kommune, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt - 20.000 kr.Bestyrelsen:

 

Frank Rosenfeldt Thomsen

Formand

rosenfeldt@pc.dk

 

Steffen Agger

Sekretær

steffenagger54@gmail.com


Carsten Søndergaard

Kasserer

carstensndergaard@gmail.com

 

Ove Skjærbæk

B-medlem

oveskj@gmail.com


Bente Burmeister

B-medlem

wbb@privat.tele.dk

 

Lisbeth Brandt

1. suppleant

lilleballe@hotmail.dk

 

Githa Hansen

2. suppleant

ghita@b20.dk

 


Bestyrelsen er sammensat af følgende medlemmer af badelauget:


Historien:

Foreningen er stiftet i 2012 på initiativ af en gruppe beboere fra Strandpromenaden i Helsingør.


Initiativtagerne var i løbende kontakt med Helsingør Kommune og havnechefen og fik etableret en god, solid stålbro, anbragt ud fra midten af sydmolen i Helsingør Nordhavn. Senere blev der opført et læskur ved badebroen.


Badelauget har på en flåde fået opført et badehus med omklædningsrum, kaffestue og rum til senere indretning af sauna. Badehuset, der ligger yderst ved sydmolen, blev indviet den 9. oktober 2020 og taget i brug den 1. november 2020. På grund af de gældende covid-19-restriktioner er badehuset desværre lukket indtil videre.


Det er endnu ikke lykkedes at fremskaffe de nødvendige midler til saunaenhed/kraftstrøm, så huset er i første omgang uden sauna.


Såfremt du ønsker at blive medlem eller blot høre nærmere om foreningen, er du velkommen til at kontakte os via formularen under fanen "Kontakt". 


Et medlemsskab koster årligt 600 kr og vil blive reguleret en gang årligt i forbindelse med generalforsamlingen. Ved indmeldelsen betaler nye medlemmer desuden et administrationsgebyr på 500 kr., dvs. sammenlagt betales 1.100 kr.


Indmeldelse er endelig, når beløbet er registreret på foreningens konto i Danske Bank, konto nr. 9570 11689078. I tekstfeltet anføres dit navn, email-adresse, telefonnummer, postadresse og fødselsdato (dag-måned-år).